Startpagina

Wintertijd

‘Het is het tijdstip waarop in de aarde de grootste kristallisatiekracht, de grootste vormkracht kan worden ontplooid ten aanzien van de minerale substanties. Die tijd valt midden in de winter. Het karakteristieke is dat het inwendige van de aarde dan het minst van zichzelf afhankelijk is in zijn mineraalmassa’s en onder invloed komt te staan van de kristalvormende krachten uit de verten van de kosmos.’  Rudolf Steiner, Landbouwcursus.

Welkom op de website van Perun Boeken!

Op deze web’site kunt U alles vinden over onze uitgaven, alsmede over de diverse auteurs en de achtergrond van waaruit Perun Boeken werkt. Ook kunt U via het bestelformulier boeken bestellen. Onder de rubriek ‘nieuws’ vindt U telkens de laatste gegevens. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor vragen of opmerkingen (per e-mail, fax of telefoon) staan wij altijd open.

Wat betekent de naam Perun?

Perun is een god, die vroeger in Rusland werd vereerd, voordat het zich tot het christendom bekeerde. Het is dezelfde god, die wij uit de germaanse mythologie kennen als Donar, de god van de donder en de bliksem. Volgens de antroposofie is dit de god, die de mens met een individueel ‘ik’ begiftigt.

De god Perun verslaat de god Veles, in de gedaante van een beer (Kroatië, 8ste eeuw)

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari (informatie over de lezingen in het voorjaar van 2018 geactualiseerd)
Eerdere wijzigingen:
3 november (informatie over het nieuwe boekje van Herbert Ludwig)
De eerstvolgende  aanpassing zal rond 30 januari 2018 plaatsvinden.