Lezingen

Serie lezingen over de Verenigde Staten van Europa afgerond

Met de zevende en laatste lezing in Den Bosch op woensdag 16 mei jl. is de lezingencyklus over de Verenigde Staten van Europa, Europese eenwording in het licht van de antroposofie en van de ontwikkeling van de vrije individualiteit afgerondHoewel de opkomst in sommige gevallen wat tegenviel, kijken wij toch met tevredenheid op deze serie lezingen terug. inhoudelijk zijn de lezingen goed verlopen en er kwamen vele enthousiaste reacties. Aan een vervolg dit najaar of komend voorjaar wordt gewerkt. U ontvangt hierover tijdig bericht.


 


Wie een indruk wil van de inhoud van de lezingen van uit 1917 over ‘De toekomst van Europa en Rudolf Steiners Memoranda uit 1917’ kan terecht in het septembernummer van Motief. Hierin is een artikel van Ton Jansen over dit onderwerp verschenen. Lezen >>