Lezingen

Nieuwe serie lezingen in het voorjaar van 2018

Vanwege de vele enthousiaste reactie op de lezingen over Rudolf Steiners Memoranda uit 1917, als geboortemoment van de sociale driegeleding, en de toekomst van Europa is besloten op dit onderwerp door te gaan en in het voorjaar een nieuwe reeks voordrachten te organiseren. Het thema hiervan zal zijn:

De Verenigde Staten van Europa: droom of nachtmerrie? Europese eenwording in het licht van de antroposofie en van de ontwikkeling van de vrije individualiteit.

Hoewel deze lezing een voortzetting is van de eerdere lezing over Rudolf Steiners Memoranda uit 1917 en de toekomst van Europa in het afgelopen voor- en najaar zal hij ook zelfstandig kunnen worden gevolgd.

Er zijn de volgende lezingen gepland:

Verder zal er op woensdag 7 februari a.s. in de vrije school Wonnebald in Den Haag een (gespreks)avond plaatsvinden over sociale driegeleding in het licht van enkele actuele vraagstukken. Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Inleiding: Ton Jansen. Plaats: Vrije School Wonnebald, Mozartlaan 189, 2555 JK Den Haag. Nadere gegevens volgen z.s.m.

Inlichtingen: info@perunboeken.nl


Korte omschrijving van de inhoud van de nieuwe lezingenserie:

De Verenigde Staten van Europa: droom of nachtmerrie? Europese eenwording in het licht van de antroposofie en van de ontwikkeling van de vrije individualiteit

Al meer dan een mensenleven, zo lang is de eenwording van Europa al aan de gang. Het enthousiasme erover wordt echter met de dag minder, de problemen stapelen zich op. Het moet duidelijk anders, maar hoe dan? Hoe kan Europa uitgroeien tot een samenleving met een ‘menselijke maat’, waar een hecht verband bestaat tussen de naties, zonder dat dit ten koste gaat van de culturele verscheidenheid en de ontwikkeling van de vrije individualiteit? Wat moeten we hiervoor doen? En welke verborgen krachten zijn hier aan het werk die dit trachten te verhinderen?

Uitgaande van de inzichten die Rudolf Steiner ons met zijn antroposofie, en vooral met de driegeleding van het sociale organisme heeft geschonken, willen we dit vraagstuk aan de hand van concrete voorbeelden uit verleden en heden bezien, in de hoop zo meer zicht te krijgen op het ogenschijnlijk zo verwarrende tijdsgebeuren, en tegelijk op onze eigen plaats daarin. Ton Jansen zal hierover een inleiding houden, gevolgd door gesprek.


Wie een indruk wil van de inhoud van de lezingen van het afgelopen voor en najaar over ‘De toekomst van Europa en Rudolf Steiners Memoranda uit 1917’ kan terecht in het septembernummer van Motief. Hierin is een artikel van Ton Jansen over dit onderwerp verschenen. Lezen >>