Voorintekenen

Op deze pagina kunt u uw interesse voor nieuwe uitgaven kenbaar maken en deze mogelijk maken door op voorhand, voordat het boekje wordt vertaald en gedrukt, uw bestelling te plaatsen. Op deze wijze is het mogelijk om te peilen of voor een uitgave voldoende belangstelling is die alle kosten en moeite loont. Bovendien wordt onnodige voorraadvorming, d.w.z. verspilling van papier en energie, voorkomen.

Op dit moment loopt er geen voorintekenactie. De voorintekenactie voor het boekje EU of Europa? is beëindigd. het boekje zal 14 november a.s. verschijnen. Zie pagina ‘nieuwe uitgaven’