Christuservaringen heden. Authentieke getuigenissen van tijdgenoten

 

image035

‘Plotseling … leek het alsof er Iemand naast mij stond. Iemand die troost en kracht uit­straalde. En ik “hoorde” … even helder en duidelijk alsof iemand woor­delijk tegen mij had gespro­ken: “Wanhoop niet. Je bent niet alleen. Ik leef”.

Aldus een citaat uit één van de ruim hon­derd brie­ven die Berndt Gus­tafsson en Gunnar Hiller­­dal ont­vin­gen. Dit naar aanlei­ding van een op­roep in een grote zweedse krant, waarin mensen die me­enden Christus gezien of ge­hoord te heb­ben, aange­spoord werden te rea­ge­ren. Vaak werd pas na lange aarze­ling be­slo­ten om het ‘kostbaar ge­heim’ openbaar te ma­ken. De ver­zameling docu­menten die hier­door is ontstaan kan met recht uniek en enig in haar soort wor­den ge­noemd. Nu in een nieuwe neder­landse vertaling en voorzien van een na­woord, waarin op de actuele betekenis van deze belevingen wordt in­gegaan.

Even baanbrekend als Leven na dit leven van Raymond Moody!

Titel Christuservaringen heden. Authentieke getuigenissen van tijdgenoten
Auteur(s) Gunnar Hillerdal & Berndt Gustafsson
ISBN 978-90-76921-05-1
Prijs Uitverkocht; wordt niet herdrukt
Pagina’s 144
Uitvoering Luxe paperback, ingenaaid
Jaar 2004
Druk 1ste druk
Trefwoorden Christologie
Oorspronkelijke uitgave Sie erlebten Christus. Pforte Verlag, Dornach 20024.
Vertaler(s) Ton Jansen
Bijzonderheden Geen
Bestelcode HG-CH
Terug naar fondslijst