Sergej Prokofieff

g Sergej Prokofieff in 1982, in Moskou  h Sergej Prokofieff in het midden-aan het einde van de jaren tachtig in het westen  SergejProkofieff3

Sergej Olegovitsj Prokofieff  (1954-2014) geldt als een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste hedendaagse antroposofische auteur. Hij hield gedurende zijn leven ruim 2.000 voordrachten en publiceerde een groot aantal boeken over tal van uiteenlopende antroposofische onderwerpen. Van zijn werken zijn er in totaal ruim twintig in het nederlands vertaald, waarvan het merendeel bij Perun Boeken is verschenen  (zie voor een kort overzicht van Prokofieffs leven en werk inclusief alle nederlandse vertalingen het overzicht op wikipedia). In het eveneens bij Perun verschenen boekje Op de bres voor de waarheid van Ton Jansen en Peter Selg wordt nader op Prokofieffs leven en werk ingegaan. Een van de hoofddoelstellingen van Perun Boeken bestaat erin om het werk van Sergej Prokofieff ook voor het nederlandse taalgebied toegankelijk te maken.


Interview met Ton Jansen over Sergej Prokofieff en Perun Boeken

Lees interview


Gedicht Prokofieff

Lees gedicht ‘een roos in de sneeuw’Herdenkingsrede Virginia Sease op jaarvergadering Algemene Antroposofische Vereniging

Zie hier voor de duitse tekst van de rede van Virginia Sease

Zie hier voor de engelse tekst van de rede van Virginia Sease