Fondslijst

 

Sergej O. Prokofieff

 

Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieuwe mysteriën

ISBN 978-90-76921-14-3

 boek1 Hèt boek over het mysterie van Rudolf Steiners levens­weg, met als hoogtepunt …

Luxe gebonden uitgave met linnen band en stofomslag

576 pagina’s, € 39,90

 

Sergej O. Prokofieff

De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus

ISBN 978-90-76921-00-6

 boek2

Jaar in, jaar uit jaar uit reizen Michaël en Christus samen door de kosmos, vergezeld door …

Luxe gebonden uitgave met linnen band en stofomslag

576 pagina’s, € 39,90

Uitverkocht! Geen herdruk voorzien.

zie pagina ‘mededelingen’

 

Sergej O. Prokofieff

Het Michaël-mysterie. Geesteswetenschappelijke beschouwing van de Michaël-imaginatie en de euritmische weergave daarvan.

ISBN 978-90-76921-33-4

omslag Michaël-mysterie klein
Sergej Prokofieffs laatste boek, over het thema dat hem in feite heel zijn leven heeft beziggehouden: het Michaël-mysterie, zoals Rudolf Steiner dat pas na de Kerstconferen-tie …

Gebonden, 288 pagina’s

Prijs: € 26,90

 

Sergej O. Prokofieff

Het mysterie van de Opstanding in het licht van de antroposofie

ISBN 978-90-76921-28-0

Boek3 In dit boek gaat Prokofieff diep op de betekenis van het Mysterie van Golgotha in, op basis van hetgeen Rudolf Steiner …

Gebonden, 276 pagina’s

Prijs: € 24,90

 

Sergej O. Prokofieff

De verschijning van Christus in het etherische. Geestesweten-schappelijke aspecten van de etherische Wederkomst

ISBN 978-90-76921-32-7

boek4 In dit boek onderzoekt Sergej Prokofieff de zogeheten etherische Wederkomst van verschillende kanten, waarbij hij o. a. ingaat op …

Gebonden, 256 pagina’s

Prijs: € 24,90

Sergej O. Prokofieff

«De Mensheidsrepresentant». Rudolf Steiners houten beeldengroep als openbaring van het geestelijke doel van mensheid en aarde

ISBN 978-90-76921-34-1

mensheidsrepresentant-omslag-basis

In dit boek, dat van een diepe verbondenheid met Rudolf Steiner en diens meesterwerk getuigt, belicht Sergej Prokofieff de vele aspecten …

Gebonden, 160 pagina’s, met div. ill.

Prijs: € 22,90

Sergej O. Prokofieff

De grondsteenmeditatie. Een sleutel tot de nieuwe christelijke mysteriën

ISBN 978-90-76921-18-1

Gstm

Diepgaande beschouwing van tal van aspecten die met de Grond-steen en de grondsteenmeditatie zijn verbonden …

Paperback, 274 pagina’s

Prijs: € 23,90

 

Sergej O. Prokofieff

De spirituele betekenis van vergeving

ISBN 978-90-76921-24-2

Tweede volledig herziene druk

boek6 - SBvV Aan de hand van zeven eigentijdse voorbeelden beschrijft Prokofieff in dit boek een moderne weg tot vergeving, als complement van …

Paperback, 224 pagina’s

Prijs: € 18,50

 

Sergej O. Prokofieff

De ontmoeting met het boze / De Grondsteen van het goede

ISBN 978-90-76921-02-0

Tweede, herziene en uitgebreide druk

image011 Standaardwerk over de ver­schijningsvormen van het boze in onze tijd en de moge­lijkheden om dit …

Paperback, 178 pagina’s

Prijs: € 14,90

 

Sergej O. Prokofieff

‘Tijdreizen’ – een tegenbeeld van antroposofisch geestesonderzoek

ISBN 978-90-76921-27-3

image029 Kritische beschouwing van het werk van Judith von Halle, met bijzondere aan­dacht voor …

Paperback, 160 pagina’s

Prijs: € 14,90

 

Sergej O. Prokofieff

De Antroposofische Vereniging en het wezen Antroposofia

ISBN 978-90-76921-01-3

image025 Geen abstracte wetenschap is de antroposofie, maar levende wijsheid, de aardse weerspiegeling van het hemelse wezen …

Paperback, 80 pagina’s

Prijs: € 11,90

 

Sergej O. Prokofieff

De inwijdingsweg van Rudolf Steiner en het geheim van het Ik

ISBN 978-90-76921-26-6

image027 Boeiende bespreking van Rudolf Steiners beroemde ‘Bologna-voordracht’ over de filosofische en psycho­logische grondslagen van de antro­posofie

Paperback, 64 pagina’s

Prijs: € 11,90

 

Sergej O. Prokofieff

Wat is antroposofie?

ISBN 978-90-76921-30-3

Wat is antroposofie In dit kleine maar zeer opmerkelijke boekje geeft Sergej Prokofieff een zeer persoonlijk en tegelijk volkomen objectief …

Paperback, 48 pagina’s

Prijs: € 11,90

 

Sergej O. Prokofieff

De kringloop van het jaar en de zeven kunsten

ISBN 978-90-76921-03-7

image012 In alle tijden hadden de kun­sten een sterk gemeenschapsvormend element. Door de bewuste …

Paperback, 48 pagina’s

Uitverkocht! Geen herdruk voorzien.

Bestellen

 

Sergej O. Prokofieff

Novalis en Goethe in de geestesgeschiedenis van het Avondland

ISBN 978-90-76921-08-2

image015 Beeldende beschrijving van de tegengestelde natuur van deze twee grote dichters en wetenschappers, en …

Paperback, 48 pagina’s

Prijs: € 10,50

 

Sergej O. Prokofieff

De mysteriën van herders en koningen

ISBN 978-90-76921-09-9

image017 Beschrijving van de opgaven van de vernieuwde herders- en koningsstroom in onze tijd.

Paperback, 36 pagina’s

Prijs: € 10,50

 

Sergej O. Prokofieff

Het karma-onderzoek van Rudolf Steiner en de opgaven van de Antroposofische Vereniging

ISBN 978-90-76921-10-5

image019 De werking van het karma in de verschillende levens­perioden van de mens en de rol van de hemelse …

Paperback, 48 pagina’s

Prijs: € 10,50

 

Sergej O. Prokofieff

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Het geheim van de twee Johannes-figuren rond het Keerpunt der Tijden. Een esoterische beschouwing

ISBN 978-90-76921-13-6

image021 Wie had Christus voor zich, toen Hij Lazarus uit de dood opwekte? Intrigrerend onderzoek naar de relatie …

Paperback, 48 pagina’s

Uitverkocht! Geen herdruk voorzien

 

Sergej O. Prokofieff

De twaalf heilige nachten en de geestelijke hiërarchieën

ISBN 978-90-76921-06-8

image023 Op basis van zijn eigen jarenlange ervaring beschrijft de auteur in dit boek een meditatieve weg …

Uitverkocht!! Geen herdruk voorzien

Zie de pagina mededelingen

 

Ton Jansen / Peter Selg

Op de bres voor de waarheid / Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff

ISBN 978-90-76921-31-0

Op de bres In dit boek wordt vanuit verschillende invals­hoeken een beeld geschetst van de onlangs overleden Sergej Prokofieff, als mens en als …

Paperback, 160 pag. (geïll.)

Prijs: € 16,90

 

Ursula Burkhard

Elementenwezens. Beeld en werkelijkheid
ISBN 978-90-76921-15-0
image031 Komen kabouters alleen in sprookjes voor of bestaan zij echt en kunnen zij de mens wellicht zelfs helpen? En hoe .

Paperback, 144 pagina’s

Prijs: € 13,90

 

Maria von Nagy

Voorbij de vertwijfeling. Geesteswetenschappelijke gezichtspunten omtrent zelfdoding

ISBN 978-90-76921-12-9

image033 Zelf jarenlang onder gevan­genen actief beschrijft Maria von Nagy (1890-1982) in dit boekje een aan­tal gezichts-punten omtrent zelfdoding …

Paperback, 96 pagina’s

Prijs: € 12,50

 

Gunnar Hillerdal & Berndt Gustafsson

Christuservaringen heden. Authentieke ervaringen van tijdgenoten

ISBN 978-90-76921-05-1

image035 ‘Plotseling … leek het alsof er iemand naast mij stond. Iemand die troost en kracht uitstraalde. En ik hoorde

UitverkochtI Wordt niet herdrukt

 

 

Vladimir Solovjov

Over liefde

ISBN 978-90-5573-230-8

image037 ‘Liefde is de innerlijke on­deelbaarheid en wezenseen­heid van twee levens’, schreef de grote russische filosoof Vladimir Solovjov. ‘De natuurlijke hartstocht streeft wel naar …

Uitverkocht! Geen herdruk voorzien

 

Ton Jansen

Leven en werk van Vladimir Solovjov in het licht van zijn filosofie van de liefde

ISBN 978-90-76921-04-4

image011 Een indringende beschrij­ving van het veelbewogen leven van Solovjov, bezien vanuit het aspect van de liefde. Tevens …

Uitverkocht! Geen herdruk voorzien

 

Vladimir Solovjov

Krisis van de westerse wijsbegeerte. Tegen de positivisten

ISBN 978-90-76921-16-7

image039

Solovjovs geruchtmakende magisterproefschrift, waarmee hij in 1874 als 21-jarige jongeman op slag naam maakte in heel Rusland. Vlammend betoog voor de …

Paperback, 542 pagina’s

Prijs: € 24,90

 

Ton Jansen

Achter de sluier van Isis. Inleiding tot Vladimir Solovjovs Krisis van de westerse wijsbegeerte

ISBN 978-90-76921-17-4

Tweede, verbeterde druk

image013 Rijk gedetailleerde beschrijving van Solovjovs magis­terdispuut waarmee hij als 21-jarige jongeman op slag naam maakte in heel Rusland, alsmede van het geestelijke klimaat in Rusland rond 1874, waarbij …

Paperback, 208 pagina’s

Uitverkocht! Geen herdruk voorzien

 

 

Vladimir Solovjov

Korte vertelling van de Antichrist

ISBN 978-90-76921-07-5

image041  

Herziene vertaling van Solovjovs meesterwerk, aangevuld met diverse opstellen, brieven en gedichten van Solovjov, plus …

Uitverkocht. Geen herdruk voorzien

 

Hans Peter van Manen

Wanneer verwachtte Rudolf Steiner de incarnatie van Ahriman?

ISBN 978-90-76921-20-4

image050 Overzicht van de uitspra­ken van Rudolf Steiner met betrekking tot de vroegere incarnatie van Lucifer en de toekomstige …

Brochure, 40 pagina’s

Momenteel uitverkocht

Herbert Ludwig

EU of Euopa? Europese eenwording in het licht van de ontwikkeling van de vrije individualiteit

ISBN 978-90-76921-35-8

  In zeven korte hoofdstukken behandelt de schrijver het vraagstuk van de europese eenwording. Daarbij gaat hij uit van de opvatting dat …

Paparback, 160 pagina’s

Prijs: € 14,50

Ton Jansen

DE KREDIETKRISIS – En Wat Dies Meer Zij. Achtergronden-Analyses -Oplossingen

ISBN 978-90-76921-21-1

KK Serie opstellen over actuele onderwerpen, bezien vanuit de driegeledingsidee van Rudolf Steiner.

Paperback, 336 pagina’s

Prijs: van € 22,90 voor € 10,- !

Bestellen

 

Ton Jansen

‘De Balkan is geen oorlog waard!’ Raspoetin, Rusland en de Eerste Wereldoorlog. De moordaanslag van 12 juli 1914

ISBN 978-90-76921-29-7

Balkan Zo bekend als de moord op Raspoetin van eind december 1916 bij velen is, zo onbekend …

Paperback, 144 pag. (geïll.)

Prijs: van € 16,90 voor € 10,- !

Bestellen