Herbert Ludwig: EU of Europa?

Herbert Ludwig, EU of Europa? Europese eenwording in het licht van de ontwikkeling van de vrije individualiteit (werktitel, wordt nog aangepast).

UItvoering: paperback, genaaid gebrocheerd; Omvang: circa 90-100 pagina’s; Prijs: naar verwachting € 14-16, incl. een bijdrage in de verzendkosten van € 2,-  (zie verder de pagina leveringsvoorwaarden); ISBN: wordt nog aangevraagd.

Hoofdstukindeling:

I: Inleiding; II; Wat is Europa?; III: De volkeren van Europa; IV: De nationale eenheidsstaat als obstakel voor de culturele eenheid van Europa; V: De hypertrofie van de eenheidsstaat in de EU; VI: De verhouding EU-Europa; VII: Vooruitblik.

Inhoud: In zeven korte hoofdstukken behandelt de schrijver het vraagstuk van de europese eenwording. Daarbij gaat hij uit van de opvatting dat de idee van Europa niet synoniem is met de EU, wat velen tegenwoordig aannemen. Wat deze idee inhoudt wordt geschetst in een hoofdstuk waarin enkele belangrijke volkeren van Europa de revue passeren, op basis van het mensbeeld van Rudolf Steiner: de Italianen als representanten van de gewaarwordingsziel; de Fransen (verstands-gemoedsziel); de Engelsen (bewustzijnsziel); de Duitsers (Ik); en tenslotte de Russen, als representanten van het toekomstige geestzelf. De gezonde ontwikkeling van Europa verlangt een eenwording, waarin al deze volkeren en daarmee alle belangrijke aspecten van het mens-zijn tot hun recht kunnen komen. De EU, met zijn sterke neiging tot de vorming van een bureaukratische superstaat, waarin alle individuele verschillen worden onderdrukt en genivelleerd, staat haaks op deze ontwikkeling.

Lijnrecht hiertegenover staat de idee dat de samenleving uit drie functioneel verschillende gebieden bestaat die elk hun eigen wetmatigheid bezitten en zich alleen gezond kunnen ontwikkelen wanneer ze op eigen benen staan en zich volgens hun eigen wetmatigheid kunnen ontplooien. Net als eerst de afzonderlijke volkeren van Europa weet de auteur deze drie gebieden ook in uiterst knappe, korte maar zeer compacte beschrijvingen heel treffend te schetsen.

Ronduit onthutsend zijn de citaten van vooraanstaande politici waaruit blijkt hoe dit doel, de vorming van de Verenigde Staten van Europa met één centrale regering, reeds vanaf het begin af aan vaststond en hoe sindsdien systematisch, met niets of niemand ontziende middelen, stap voor stap welbewust naar dit doel wordt toegewerkt. Daarbij wordt de veronderstelling geopperd dat de huidige euro-krisis wellicht als instrument voor de vorming van een dergelijk supranationaal Europa moet dienen, doordat de euro zonder een centrale regering tot mislukken gedoemd is.

Beoordeling:

Een zeer belangrijk boekje, dat niet alleen laat zien waar het met de europese eenwording misgaat en waarom, maar dat ook met een levensvatbaar alternatief komt. Dat kan, zo laat de auteur zien, alleen de door Rudolf Steiner voor het eerst beschreven idee van de driegeleding van het sociale organisme zijn. Hierdoor wordt een uitweg geboden uit het dilemma, waarbij voorstanders van eenwording om ‘meer Europa’ vragen, als antwoord op de huidige problemen waar de EU mee kampt, met als gevolg een bureaukratische superstaat waarin voor culturele en geestelijke diversiteit geen plaats meer is en het individu niet meer telt. Anderen roeren daarentegen de populistische trom en willen terug naar de tijd van de onafhankelijke nationale staten, met als gevolg dat de europese eenwording voor zover die noodzakelijk is wordt belemmerd (‘minder Europa’). Struikelblok is in beide gevallen de volledig achterhaalde idee van de eenheidsstaat, waarbij de drie verschillende levensgebieden (ekonomisch leven, rechtsleven en geestesleven) op een ongezonde manier zijn vervlochten, die iedere werkelijke vooruitgang belemmert en de deur openzet naar allerlei uitwassen. Wil Europa een vruchtbare weg naar de toekomst vinden, met internationale samenwerking enerzijds en voldoende ruimte voor de eigen identiteit van de verschillende volkeren en voor het individu anderzijds, dan kan het niet om de idee van het driegelede sociale organisme heen. Dat is waar dit boekje bewustzijn voor wil wekken.


Attentie! Anders dan anders zal dit boekje niet worden gedrukt en ingenaaid, zoals bij Perun Boeken gebruikelijk is, maar vanwege de kleine oplage geprint en gelijmd (printing on demand).  Wij betreuren deze – kleine – concessie aan de kwaliteit (van de uitvoering, niet van de inhoud), maar deze is helaas nodig om uitgave van dit boekje überhaupt mogelijk te maken.


BESTELLEN

Door het onderstaande formulier in te vullen, plaatst u een bestelling voor een of meer exemplaren van dit boekje.  U ontvangt bericht, wanneer het vereiste aantal bestellingen is bereikt en de vertaling ter hand zal worden genomen.  Naar verwachting zal de productietijd in dit geval circa drie maanden bedragen, d.w.z. dat het boekje vermoedelijk ongeveer drie maanden na de start van de vertaling beschikbaar zal zijn. Wij hopen dat dit nog voor de zomer het geval zal zijn. Zodra het boekje verschenen is, wordt dit naar het door u opgegeven adres gezonden, inclusief een rekening. Mocht de prijs van het boekje uiteindelijk hoger uitvallen dan voorzien, dan ontvangt u hiervan tevoren bericht en kunt u uw bestelling eventueel annuleren. Onderaan deze pagina kunt u zien, hoe het met de voorintekenactie staat, zodat u weet of u het boekje al dan niet kunt verwachten.

Bestellen kan tot het moment dat het boekje naar de drukker gaat. Dit zal tijdig op deze website worden aangekondigd. Op zijn vroegst zal dit eind juli zijn, wellicht nog iets later.

Bestelformulier

Hebt u vragen of mededelingen? Vult u die dan s.v.p. hierboven in. Ook kunt u hier het gewenste aantal opgeven, indien u meer dan drie exemplaren van een bepaalde titel wenst te ontvangen.

Dank u voor uw bestelling. U ontvangt hiervan per e-mail een bevestiging. Omdat dit handmatig gebeurt, kan hier enige tijd mee gemoeid zijn. Mocht u na enkele dagen echter nog niets van ons hebben gehoord, neemt u dan s.v.p. even contact op, aangezien er dan wellicht iets is misgegaan.

Huidige stand

Het aantal bestellingen bedraagt op dit moment (31 juli 2017): 75 (vijfenzeventig). Het vereiste aantal bestellingen van 50 is dus gehaald! Iedereen heel veel dank! De publicatie gaat dus door. Als het goed is heeft iedereen die een boekje heeft besteld hierover inmiddels bericht ontvangen.

Nieuwe bestellingen zijn overigens nog van harte welkom. Iedere extra bestelling helpt weer een beetje mee. Bestellen kan nog tot het boekje naar de drukker gaat. Dat zal op zijn vroegst eind augustus zijn. Zegt het voort!

Stand 14 mei: