Boeken

Perun Boeken verzorgt uitgaven op de vijf volgende gebieden:

 • antroposofie
 • christologie
 • filosofie
 • geschiedenis en samenleving

In de algemene fondslijst vindt u een overzicht van alle uitgaven.

De volgende boeken zijn uitverkocht:

 • Sergej O. Prokofieff, diverse titels (zie fondslijst)
 • Vladimir Solovjov, Over liefde
 • Ton Jansen, Leven en werk van Vladimir Solovjov in het licht van zijn filosofie van de liefde
 • Ton Jansen, Achter de sluier van Isis
 • Vladimir Solovjov, Korte vertelling van de Antichrist
 • Gunnar Hillerdal en Berndt Gustafsson, Christuservaringen heden
 • Hans Peter van Manen, Wanneer verwachtte Rudolf Steiner de incarnatie van Ahriman? (overgedragen aan Haagse Boekerij)

In sommige gevallen zijn deze boeken tweedehands te verkrijgen, onder andere via Bol.Com.

Vooralsnog is voor geen van de bovengenoemde boeken een herdruk voorzien. Wie dit toch wil lezen, zal het bij een bibliotheek of bij vrienden moeten lenen of een tweedehands exemplaar moeten zien te bemachtigen. Of het betreffende boek in een vreemde taal (russisch, duits, engels, frans, italiaans) moeten lezen. Het maken van fotokopieën is om diverse redenen uitdrukkelijk niet toegestaan (zie artikel «Auteursrecht – waarom eigenlijk?» in Nieuwsbrief no. 11).