Perun Boeken

VerschenenVladimir Solovjov, Korte vertelling van de Antichrist & Ton Jansen, De strijd om het menszijn. Eveneens verschenen: Vladimir Solovjov, Over liefde. Zie pagina: Nieuwe uitgaven
Nieuw: Ton Jansen, Vladimir Solovjovs gedicht ‘Drie heldendaden’ als sleutel tot zijn filosofie van de liefde. Zie pagina: Nieuwe uitgaven en Mededelingen

Welkom op de website van Perun Boeken!

Perun Boeken is een kleine uitgeverij, die zich toelegt op het uitgeven van boeken op het gebied van antroposofie, christologie, filosofie en samenleving.  Perun Boeken is in 2000 opgericht, in eerste instantie met als doel om het werk van de russische antroposoof Sergej O. Prokofieff (1954-2014) uit te geven. Later is hier ook werk van andere auteurs bijgekomen.

Op deze website kunt U alles vinden over onze uitgaven, alsmede over de diverse auteurs en de achtergrond van waaruit Perun Boeken werkt. Onder de rubriek ‘nieuws’ vindt U telkens de laatste gegevens. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor vragen of opmerkingen staan wij altijd open.

Wat betekent de naam Perun?

Perun is een god, die vroeger in Rusland werd vereerd, voordat het zich tot het christendom bekeerde. Het is dezelfde god, die wij uit de germaanse mythologie kennen als Donar, de god van de donder en de bliksem. Volgens de antroposofie is dit de god, die de mens met een individueel ‘ik’ begiftigt.

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 7 juni 2024.
De eerstvolgende aanpassing zal rond 1 augustus 2024 plaatsvinden.