Nieuwe uitgaven

26-03-2024 11:19

Na een lange voorbereidingstijd is deze week bij Perun verschenen Vladimir Solovjovs beroemde meesterwerk :

Korte vertelling van de Antichrist

over de komst, verheerlijking en val van de Wereldimperator.

Naast Solovjovs beroemde vertelling zijn in het boek ook diverse opstellen, brieven en gedichten van Solovjov opgenomen, die met dit thema verband houden. Het boek telt 224 pagina’s en kost € 16,90. Vanaf vrijdag 29 maart zal het in de winkels verkrijgbaar zijn. ISBN 978-90-76921-39-6

Tegelijk met de ‘Korte vertelling’ zelf verschijnt ook een monografie van Ton Jansen over de actuele betekenis van Solovjovs vertelling. Deze draagt als titel De strijd om het menszijn.

Middels een korte beschouwing wordt hierin getracht na te gaan wat de betekenis van Solovjovs vertelling voor onze tijd is, zowel in exoterisch (historisch) als esoterisch opzicht. Daarbij wordt o.a. een verband gelegd met de incarnatie van Ahriman, het derde optreden van het ‘Getal van het Beest’ (‘666’) en de Wederkomst van Christus.

ISBN 978-90-76921-38-9

128 pag., € 12,90


09-03-2023 9:19

Nieuw boek over de oorlog in Oekraïne!

Deze week is bij Perun Boeken (imprint Palladion)  een nieuw boek van Ton Jansen verschenen, en wel over de oorlog in Oekraïne. Als titel is gekozen: De sleutel ligt in Washington. Achtergronden van de oorlog in Oekraïne en blik op de toekomst van Europa. Een oproep tot bezinning.

Het boek bestaat uit drie delen, waarin achtereenvolgens ingegaan wordt op de oorzaken van deze oorlog, de vraag hoe hij zo spoedig mogelijk beëindigd kan worden en ten slotte de vraag welke toekomst ons voor zowel Oekraïne als Europa voor ogen staat. Met name bij de beantwoording van deze laatste vraag vormt Rudolf Steiners idee van de driegeleding van het sociale organisme een belangrijke inspiratiebron.

Het boek zal vanaf donderdag 9 maart verkrijgbaar zijn. Paperback, 224 pagina’s, prijs € 16,90. ISBN 978-90-76921-37-2

Zie verder de fondslijst  (naar onderen scrollen)

ATTENTIE! Aan de derde druk van deze uitgave is een lijst met aanbevolen literatuur toegevoegd. Deze kan hier worden ingezien of gedownload.


20-04-2022 11:35

Brochure Hans Peter van Manen herdrukt!

Op initiatief van Herman Boswijk van de Haagse Boekerij is kortelings een – ongewijzigde – herdruk verschenen van de brochure van Hans Peter van Manen ‘Wanneer verwachtte Rudolf Steiner de incarnatie van Ahriman?’ Prijs € 4,00. 40 pagina’s.

ATTENTIE: De brochure is  uitsluitend op de volgende adressen verkrijgbaar:

  • Haagse Boekerij, Den Haag
  • Zaailing, Amsterdam
  • Boekerij Phoenix, Zeist
  • De Boekerij, Zutphen
  • ABC Antroposofie, Assen
  • Via Libra, Antwerpen.

17 november 2021

Drie kleine boekjes herdrukt!

De drie kleine boekjes ‘De kringloop van het jaar en de zeven kunsten’, ‘Johannes de Doper en Johannes de Evangelist’ en ‘De mysteriën van herders en koningen’ zijn weer verkrijgbaar, in een beperkte oplage. Prijs per stuk € 11,90. Bestellen kan via elke boekhandel in Nederland alsmede via de gebruikelijke kanalen op internet. Voor grotere aantallen kunt u contact opnemen met Perun Boeken.


22 mei 2021

Boek over de “twaalf Heilige Nachten” herdrukt!

Dankzij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van drukken en printen is het, nadat het boek jarenlang uitverkocht was, nu eindelijk mogelijk gebleken het bekende en veelgevraagde boek over de ’twaalf Heilige Nachten’ te herdrukken. Dit verheugt ons zeer!

Het ligt in de bedoeling de komende maanden ook andere titels die uitverkocht zijn te herdrukken, o.a. Herders en koningen, De kringloop van het jaar en de zeven kunsten (zie onder!) , de Twee Johannessen, alle van Sergej O. Prokofieff, alsmede Over liefde en De korte vertelling van de Antichrist van Vladimir Solovjov. Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, ontvangt u hierover automatisch bericht.

Voor nadere informatie, zie pagina Fondslijst.

Bestellen kan via elke boekhandel in Nederland alsmede via de gebruikelijke kanalen op internet.

ATTENTIE!  Vanwege de daarmee gemoeide tijd en kosten zal het helaas NIET mogelijk zijn het grote boek van Sergej O. Prokofieff over ‘De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus’ te herdrukken. Hiernaar informeren heeft helaas geen zin.


Bij de Stichting Sergej O. Prokofieff is eind 2021 verschenen:

Sergej O. Prokofieff, Het raadsel van het menselijke Ik.

Zie: Stichting Sergej O. Prokofieff (stichtingprokofieff.nl)