Fondslijst

 

Sergej O. Prokofieff

 

Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieuwe mysteriën

ISBN 978-90-76921-14-3

 boek1 Hèt boek over het mysterie van Rudolf Steiners levens­weg, met als hoogtepunt …

Luxe gebonden uitgave met linnen band en stofomslag

576 pagina’s, € 39,90

 

Sergej O. Prokofieff

De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus. Een esote­rische beschouwing van de jaarfeesten.

ISBN 978-90-76921-42-6

 boek2

Jaar in, jaar uit jaar uit reizen Michaël en Christus samen door de kosmos, vergezeld door …

Luxe gebonden uitgave met linnen band en stofomslag

576 pagina’s, € 34,90

Herdruk in voorbereiding. Verwacht rond 1 augustus 2024

zie pagina ‘mededelingen’

 

Sergej O. Prokofieff

Het Michaël-mysterie. Geesteswetenschappelijke beschouwing van de Michaël-imaginatie en de euritmische weergave daarvan.

ISBN 978-90-76921-33-4

omslag Michaël-mysterie klein
Sergej Prokofieffs laatste boek, over het thema dat hem in feite heel zijn leven heeft beziggehouden: het Michaël-mysterie, zoals Rudolf Steiner dat pas na de Kerstconferen-tie …

Gebonden, 288 pagina’s

Prijs: € 26,90

 

Sergej O. Prokofieff

Het mysterie van de Opstanding in het licht van de antroposofie

ISBN 978-90-76921-28-0

Boek3 In dit boek gaat Prokofieff diep op de betekenis van het Mysterie van Golgotha in, op basis van hetgeen Rudolf Steiner …

Gebonden, 276 pagina’s

Prijs: € 24,90

 

Sergej O. Prokofieff

De verschijning van Christus in het etherische. Geestesweten-schappelijke aspecten van de etherische Wederkomst

ISBN 978-90-76921-32-7

boek4 In dit boek onderzoekt Sergej Prokofieff de zogeheten etherische Wederkomst van verschillende kanten, waarbij hij o. a. ingaat op …

Gebonden, 256 pagina’s

Prijs: € 24,90

Sergej O. Prokofieff

«De Mensheidsrepresentant». Rudolf Steiners houten beeldengroep als openbaring van het geestelijke doel van mensheid en aarde

ISBN 978-90-76921-34-1

mensheidsrepresentant-omslag-basis

In dit boek, dat van een diepe verbondenheid met Rudolf Steiner en diens meesterwerk getuigt, belicht Sergej Prokofieff de vele aspecten …

Gebonden, 160 pagina’s, met div. ill.

Prijs: € 22,90

Sergej O. Prokofieff

De grondsteenmeditatie. Een sleutel tot de nieuwe christelijke mysteriën

ISBN 978-90-76921-18-1

Gstm

Diepgaande beschouwing van tal van aspecten die met de Grond-steen en de grondsteenmeditatie zijn verbonden …

Paperback, 274 pagina’s

Prijs: € 23,90

 

Sergej O. Prokofieff

De spirituele betekenis van vergeving

ISBN 978-90-76921-24-2

Tweede volledig herziene druk

boek6 - SBvV Aan de hand van zeven eigentijdse voorbeelden beschrijft Prokofieff in dit boek een moderne weg tot vergeving, als complement van …

Paperback, 224 pagina’s

Prijs: € 18,50

 

Sergej O. Prokofieff

De ontmoeting met het boze / De Grondsteen van het goede

ISBN 978-90-76921-02-0

Tweede, herziene en uitgebreide druk

image011 Standaardwerk over de ver­schijningsvormen van het boze in onze tijd en de moge­lijkheden om dit …

Paperback, 178 pagina’s

Prijs: € 14,90

 

Sergej O. Prokofieff

‘Tijdreizen’ – een tegenbeeld van antroposofisch geestesonderzoek

ISBN 978-90-76921-27-3

image029 Kritische beschouwing van het werk van Judith von Halle, met bijzondere aan­dacht voor …

Paperback, 160 pagina’s

Prijs: € 14,90

 

Sergej O. Prokofieff

De Antroposofische Vereniging en het wezen Antroposofia

ISBN 978-90-76921-01-3

image025 Geen abstracte wetenschap is de antroposofie, maar levende wijsheid, de aardse weerspiegeling van het hemelse wezen …

Paperback, 80 pagina’s

Prijs: € 11,90

 

Sergej O. Prokofieff

De inwijdingsweg van Rudolf Steiner en het geheim van het Ik

ISBN 978-90-76921-26-6

image027 Boeiende bespreking van Rudolf Steiners beroemde ‘Bologna-voordracht’ over de filosofische en psycho­logische grondslagen van de antro­posofie

Paperback, 64 pagina’s

Prijs: € 11,90

 

Sergej O. Prokofieff

Wat is antroposofie?

ISBN 978-90-76921-30-3

Wat is antroposofie In dit kleine maar zeer opmerkelijke boekje geeft Sergej Prokofieff een zeer persoonlijk en tegelijk volkomen objectief …

Paperback, 48 pagina’s

Prijs: € 11,90

 

Sergej O. Prokofieff

De kringloop van het jaar en de zeven kunsten

ISBN 978-90-76921-03-7

image012 In alle tijden hadden de kun­sten een sterk gemeenschapsvormend element. Door de bewuste …

Paperback, 48 pagina’s

Prijs: € 11,90 /tweede ongewijzigde druk

 

Sergej O. Prokofieff

Novalis en Goethe in de geestesgeschiedenis van het Avondland

ISBN 978-90-76921-08-2

image015 Beeldende beschrijving van de tegengestelde natuur van deze twee grote dichters en wetenschappers, en …

Paperback, 48 pagina’s

Prijs: € 11,90

 

Sergej O. Prokofieff

De mysteriën van herders en koningen

ISBN 978-90-76921-09-9

image017 Beschrijving van de opgaven van de vernieuwde herders- en koningsstroom in onze tijd.

Paperback, 36 pagina’s

Prijs: € 11,90

 

Sergej O. Prokofieff

Het karma-onderzoek van Rudolf Steiner en de opgaven van de Antroposofische Vereniging

ISBN 978-90-76921-10-5

image019 De werking van het karma in de verschillende levens­perioden van de mens en de rol van de hemelse …

Paperback, 48 pagina’s

Uitverkocht; geen herdruk voorzien

 

Sergej O. Prokofieff

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Het geheim van de twee Johannes-figuren rond het Keerpunt der Tijden. Een esoterische beschouwing

ISBN 978-90-76921-13-6

image021 Wie had Christus voor zich, toen Hij Lazarus uit de dood opwekte? Intrigrerend onderzoek naar de relatie …

Paperback, 48 pagina’s

Uitverkocht; geen herdruk voorzien

 

Sergej O. Prokofieff

De twaalf heilige nachten en de geestelijke hiërarchieën

ISBN 978-90-76921-06-8

image023 Grote kosmische poorten openen zich als het ware voor ons in deze donkerste tijd van het jaar, waarin de aarde het meest wakker is, poorten waardoor het werken van de hogere hiërarchieën in de aardewereld voor ons beleefbaar kan worden – tot deze ontdekking kan de mens komen, wanneer hij …

€ 18,90 / derde, ongewijzigde druk

Uitverkocht. Herdruk voorzien voor najaar 2024

Zie de pagina mededelingen

 

Ton Jansen / Peter Selg

Op de bres voor de waarheid / Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff

ISBN 978-90-76921-31-0

Op de bres In dit boek wordt vanuit verschillende invals­hoeken een beeld geschetst van de onlangs overleden Sergej Prokofieff, als mens en als …

Paperback, 160 pag. (geïll.)

Prijs: € 16,90

 

Ursula Burkhard

Elementenwezens. Beeld en werkelijkheid
ISBN 978-90-76921-15-0
image031 Komen kabouters alleen in sprookjes voor of bestaan zij echt en kunnen zij de mens wellicht zelfs helpen? En hoe .

Paperback, 144 pagina’s

Uitverkocht. Geen herdruk voorzien.

 

Maria von Nagy

Voorbij de vertwijfeling. Geesteswetenschappelijke gezichtspunten omtrent zelfdoding

ISBN 978-90-76921-12-9

image033 Zelf jarenlang onder gevan­genen actief beschrijft Maria von Nagy (1890-1982) in dit boekje een aan­tal gezichts-punten omtrent zelfdoding …

Paperback, 96 pagina’s

Prijs: € 12,50

afgeprijsd € 6,

 

Vladimir Solovjov

Over liefde

ISBN 978-90-76921-40-2

image037 ‘Liefde is de innerlijke on­deelbaarheid en wezenseen­heid van twee levens’, schreef de grote russische filosoof Vladimir Solovjov. ‘De natuurlijke hartstocht streeft wel naar …

Tweede druk, € 18,90

 

Ton Jansen

Leven en werk van Vladimir Solovjov in het licht van zijn filosofie van de liefde

ISBN 978-90-76921-04-4

image011 Een indringende beschrij­ving van het veelbewogen leven van Solovjov, bezien vanuit het aspect van de liefde. Tevens …

Uitverkocht! Vooralsnog geen herdruk voorzien

 

Vladimir Solovjov

Krisis van de westerse wijsbegeerte. Tegen de positivisten

ISBN 978-90-76921-16-7

image039

Solovjovs geruchtmakende magisterproefschrift, waarmee hij in 1874 als 21-jarige jongeman op slag naam maakte in heel Rusland. Vlammend betoog voor de …

Paperback, 542 pagina’s

Prijs: € 24,90

 

Ton Jansen

Achter de sluier van Isis. Inleiding tot Vladimir Solovjovs Krisis van de westerse wijsbegeerte

ISBN 978-90-76921-17-4

Tweede, verbeterde druk

image013 Rijk gedetailleerde beschrijving van Solovjovs magis­terdispuut waarmee hij als 21-jarige jongeman op slag naam maakte in heel Rusland, alsmede van het geestelijke klimaat in Rusland rond 1874, waarbij …

Paperback, 208 pagina’s

Uitverkocht! Geen herdruk voorzien

 

Vladimir Solovjov

Korte vertelling van de Antichrist

ISBN 978-90-76921-39-6

Herziene vertaling van Solovjovs meesterwerk, aangevuld met diverse opstellen, brieven en gedichten van Solovjov, plus …

Paperback (gen.), 224 pag.

Tweede druk. € 16,90

 

Ton Jansen

De strijd om het Menszijn. Vladimir Solovjovs ‘Korte vertelling van de Antichrist’ als profetie van de 20ste en 21ste eeuw. De incarnatie van Ahriman, het Getal van het Beest en de Wederkomst van Christus

ISBN 978-90-76921-38-9

Vele malen herdrukt is Vladimir Solovjovs wereldberoemde Korte vertelling van de Anti­christ niet slechts een uiterst fascinerend verhaal, maar ook een profetie van de huidige tijd. Althans zo zag Solovjov het zelf. In 1900 vroegtijdig overleden was Solovjov niet meer in staat  …

Paperback, 128 pagina’s

€ 12,90

 

Hans Peter van Manen

Wanneer verwachtte Rudolf Steiner de incarnatie van Ahriman?

ISBN 978-90-76921-20-4

image050 Overzicht van de uitspra­ken van Rudolf Steiner met betrekking tot de vroegere incarnatie van Lucifer en de toekomstige …

Brochure, 40 pagina’s

Derde ongewijzigde druk

Ton Jansen

DE KREDIETKRISIS – En Wat Dies Meer Zij. Achtergronden-Analyses -Oplossingen

ISBN 978-90-76921-21-1

KK Serie opstellen over actuele onderwerpen, bezien vanuit de driegeledingsidee van Rudolf Steiner.

Paperback, 336 pagina’s

Prijs: van € 22,90 voor € 10,- 

Herbert Ludwig

EU of Euopa? Europese eenwording in het licht van de ontwikkeling van de vrije individualiteit

ISBN 978-90-76921-35-8

  In zeven korte hoofdstukken behandelt de schrijver het vraagstuk van de europese eenwording. Daarbij gaat hij uit van de opvatting dat …

Paparback, 160 pagina’s

Uitverkocht. Wordt niet herdrukt

 

Ton Jansen

‘De Balkan is geen oorlog waard!’ Raspoetin, Rusland en de Eerste Wereldoorlog. De moordaanslag van 12 juli 1914

ISBN 978-90-76921-29-7

Balkan Zo bekend als de moord op Raspoetin van eind december 1916 bij velen is, zo onbekend …

Paperback, 144 pag. (geïll.)

Prijs: van € 16,90 voor € 10,- !

Ton Jansen

De sleutel ligt in Washington. Achtergronden van de oorlog in Oekraïne en blik op de toekomst van Europa. Een oproep tot bezinning

ISBN 978-90-76921-37-2

Sinds russische troepen een jaar geleden Oekraïne binnenvielen, staan de kranten dagelijks bol van deze vreselijke oor­log. Opmerkelijkerwijze wordt daarbij vooral één kant van de hele kwestie belicht, de westerse uiteraard. Met als gevolg dat …

Paperback, 224 pag. (geïll.)

Prijs: € 16,90