Organisatie

Perun Boeken is formeel onderdeel van de Stichting Perun, opgericht op 21 april 1998. Deze stichting stelt zich o.a. ten doel om de uitwisseling te bevorderen tussen enerzijds Oost-Europa, met name Rusland, en anderzijds Midden- en West-Europa, dit op basis van de antroposofie (art. 2.1 van de statuten). Binnen dit kader is in 2000 de uitgeverijĀ Perun Boeken van start gegaan, met name als platform voorĀ de publicatie van het werk van de russische antroposoof Sergej Prokofieff (1954-2014).

De Stichting Perun is formeel ingeschreven bij de kamer van Koophandel in Breda onder nummer H 200 89 260