Elementenwezens

 

image031 Komen kabouters alleen in sprookjes voor of bestaan zij echt en kunnen zij de mens wellicht zelfs helpen? En hoe kan de mens ook iets voor hen terugdoen? Uit eigen er­varing vertelt Ursula Burk­hard, blindgeboren en daar­door ontvanke­lijker voor de onzicht­bare wereld, over haar ont­moetin­gen met elementen­wezens. Zo is een boek ont­staan vol to­ver­ach­tige gedichten en sprookjes, aange­vuld met zeer geestrijke maar tegelijkertijd nuch­tere be­schou­win­gen, die deels op de antro­po­sofie zijn ge­ba­seerd. Een rijk en ont­roerend boek vol levenswijsheid, dat in het le­ven van alle­dag een be­langrijke wegwijzer kan zijn.

Van de schrijfster van Karlik. Ontmoetingen met een natuurwezen

Lees recensie Chris Marijns, Via Libra, september 2005

Titel Elementenwezens. Beeld en werkelijkheid
Auteur(s) Ursula Burkhard
ISBN 978-90-76921-15-1
Prijs Uitverkocht. Geen herdruk voorzien.
Pagina’s 144
Uitvoering Paperback, genaaid
Jaar 2014
Druk 1ste druk
Trefwoorden Antroposofie; biografie
Oorspronkelijke uitgave Elementarwesen – Bild und Wirklichkeit. Pforte Verlag, Dornach 1998
Vertaler(s) Ton Jansen
Bijzonderheden Geen
Bestelcode UB-EW
Terug naar fondslijst