Voorbij de vertwijfeling. Geesteswetenschappelijke gezichtspunten omtrent zelfdoding

 

image033

Zelf jarenlang onder gevangenen actief beschrijft Maria von Nagy (1890-1982) in dit boekje een aan­tal gezichts­punten omtrent zelf­do­ding die aan de geesteswetenschap van Rudolf Steiner zijn ont­leend. Hierdoor wordt niet alleen een ver­ras­send licht op de oor­za­ken en gevolgen van zelf­do­ding geworpen, maar worden boven­al concrete we­gen om te helpen gewezen.

Begin vijftiger jaren in Duits­land gepubliceerd en sindsdien enkele malen her­­drukt, ver­schijnt dit boek nu voor het eerst in een ne­derlandse ver­taling, voorzien van toe­lich­ten­de noten, alsmede een voor- en nawoord, waar­in op de actuele situ­atie rondom zelfdoding wordt ingegaan.

Titel Voorbij de vertwijfeling. Geesteswetenschappelijke gezichtspunten omtrent zelfdoding
Auteur(s) Maria von Nagy
ISBN 978-90-76921-12-9
Prijs € 12,50
Pagina’s 96
Uitvoering Luxe paperback, ingenaaid
Jaar 2004
Druk 1ste druk
Trefwoorden Antroposofie; zelfdoding
Oorspronkelijke uitgave Rudolf Steiner über den Selbstmord. Verlag am Goetheanum, Dornach 19983.
Vertaler(s) Ton Jansen
Bijzonderheden Geen
Bestelcode MvN-VV
Terug naar fondslijst